Конкурентността на България се е подобрила

КонкурентоспособностКонкурентоспособността на България се подобрява, показва изследване на швейцарската организация IMD World Competitiveness Center и българския й партньор Центъра за изследване на демокрацията. Докладът класира страните на база анкети сред бизнеса с 20 показателя като икономическото представяне, ефективност на правителството и бизнеса, състоянието на инфраструктурата.Страната ни е напреднала с 5 места през 2016 г., нареждайки се на 50-а позиция от 61 държави. Директно пред нас е Румъния, която обаче отстъпва с две позиции спрямо 2015 г. Подобна е позицията на България и в друг индекс на конкурентоспособност - на Световния икономически форум - 54-о място, от 140 държави, но без промяна през есента на 2015 г.Според изследването износът на услуги е основно предимство на българската икономика - аутсорсингът и IT секторът. Той е допринесъл за 6.76% от БВП, което е три пъти над средното за класацията. Отрицателното търговско салдо обаче тегли България назад в класацията, както и ниският обем на изнесените индустриални стоки. Друг проблем е ниската заетост и високата младежка безработица, която остава висока на фона на останалите. Негативен фактор е и високият процент на хората, заети в публичния сектор.Ценовото равнище влияе благоприятно, като по този показател страната се нарежда на 11-о място от 61 изследвани. В анкета към мениджъри на български компании 79.2% от участниците определят конкурентните цени като водещи. България е втората най-изгодна дестинация спрямо цената на живота, а разноските за наем на офис помещения я поставят на шесто.Близо 70.8% анкетираните посочват ниския корпоративен данък в страната като основно предимство. На другия полюс е процентът на събраните косвени данъци, който е далеч над средния. Публичните финанси се включват още с ниска, но бързо нарастваща задлъжнялост и лошо управление.Спирачка за конкурентоспособността е антимонополното законодателство - критерий, по който страната заема последното 61-во място. Непрозрачност на държавните поръчки и ниски стимули за инвестиции също характеризират законодателството. Отварянето на нов бизнес започва 18 дни при средно 15 за останалите страни, а достъпът до капиталовите пазари е затруднен. Справедливостта и защитата на частната собственост са поставени съответно на 56-о и 59-о място.Продуктивността на местните дружества е ниска, като тази на малките и средните предприятия задминава големите, като тенденцията е за нарастването ѝ над средното. Служителите имат ниска мотивация, а изтичането на мозъци е сериозен проблем според доклада.България се класира изключително ниско в сферата на финансите. Ролята на банките в икономиката и регулаторният режим в сектора са на последните позиции. Капиталовият пазар също е неконкурентен, броят на първичните публични предлагания (IPO), капитализацията и движението на индексите го поставят на 56-о място. Доброто корпоративно управление и прозрачността също са на ниско ниво, но въпреки това мениджмънтът има предприемачески наклонности, а потребителите са доволни от стоките и услугите.Като основни предизвикателства през година се явяват здравеопазването и околната среда, съдебната система и образованието. Според IMD и ЦИД администрацията трябва да бъде отворена за външен одит, да се потърси ръст чрез иновации и да се диверсифицира енергетиката.

Източник: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/30/2768834_konkurentnostta_na_bulgariia_se_e_podobrila/ 

 
БНБ одобри продажбата на "Ти Би Ай Банк" ЕАД

продажба на TBİ

Българската народна банка (БНБ) издаде на регистрираната в Люксембург 4FINANCE HOLDING S.A. предварително одобрение за придобиване на 100 % от капитала на "Ти Би Ай Банк" ЕАД. Това ще стане чрез изкупуването на всички акции на едноличния собственик на банката – регистрираната в Холандия TBIF Financial Services B.V. В мотивите се посочва, че одобрението се издава при условие, че новият собственик ще продължи да развива банката и запази настоящия й бизнес модел.

Източник: http://www.capital.bg/kakvo_stava/2016/05/30/2768288_bnb_odobri_prodajbata_na_ti_bi_ai_bank_ead/

 
Брутният външен дълг в края на март 2016 г. е 34 792.8 млн. евро

БВПБрутният външен дълг в края на март 2016 г. е 34 792.8 млн. евро (75.1% от БВП), което е със 701.9 млн. евро (2.1%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП). Дългът намалява с 4624.2 млн. евро (11.7%) спрямо март 2015 г. (39 417 млн. евро, 89.3% от БВП).
В края на март 2016 г. дългосрочните задължения са 27 261.5 млн. евро (78.4% от брутния дълг, 58.8% от БВП), като нарастват с 1053.1 млн. евро (4%) спрямо края на 2015 г. (26 208.4 млн. евро, 76.9% от дълга, 59.3 от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 3503.3 млн. евро (11.4%) спрямо март 2015 г. (30 764.7 млн. евро, 69.7% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7531.3 млн. евро (21.6% от брутния дълг, 16.3% от БВП) и намаляват с 351.2 млн. евро (4.5%) спрямо края на 2015 г. (7882.6 млн. евро, 23.1% от дълга, 17.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 1120.9 млн. евро (13%) спрямо март 2015 г. (8652.2 млн. евро, 19.6% от БВП).
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2016 г. е 6728.1 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1151.8 млн. евро (20.7%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март т.г. от Република България облигации на международните капиталови пазари. Дългът на сектора се повишава с 282.6 млн. евро (4.4%) спрямо март 2015 г. (6445.6 млн. евро, 14.6% от БВП).

Източник: http://bnb.bg/PressOffice/POStatisticalPressReleases/POPRSGrossExternalDebt/201603_S_GED_PRESS_BG

 
П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА :

БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ

ТУРСКО-БЪЛГАРСКА  ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа,

Уверени, че откритият диалог, своевременна информираност и експертните  предложения са  стъпка към създаването на работещи механизми за развитие  на икономиката и просперитет на фирмите, Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Двустранната среща на членовете на  Бултиш и ТБТИК и Семинар на тема “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС  И ПРЕГЛЕД НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ“

Семинарът е организиран с участието на г-жа Гинка Искрова- старши мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC), г-н Светлин Кръстанов- мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC) г-н Баръш Йеничери- търговското аташе към Генералното консулство на Република Турция в Пловдив , г-жа Веселина  Велчева – Регионален представител за Пловдив на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия .

Дата: 04 юни 2016 г.

Място: Сити хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Начален час: 13,00 ч.

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да потвърдят своето присъствие най-късно до 20 май 2016 г.  както следва:

За членовете на ТБТИК на e-mail: office@tbcci.bg За повече информация  тел. 02/945 39 45 или 0878528134 -  Джемиле Кърбаш

За членовете на Бултиш на e-mail: tmr@abv.bg. За повече информация  тел.0878106178 – Танер Яха

 

П Р О Г Р А М А

 

13:00- 13:30     Откриване

Приветствие от Председателя на БУЛТИШ-ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ - г-жа Донка Колева

Приветствие от Председателя на Турско-Българска Търговско Индустриална Камара (ТБТИК) г-н Зеки Байрам

13:30-14:00   

 Презентация на тема Трансферно ценообразуване- актуални въпроси

Основни аспекти на Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между Република Турция и Република България - Представя Гинка Искрова - старши мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC)

 Новият Митнически кодекс на ЕС, приложим от 1 май 2016 г.

 Актуални въпроси в областта на ДДС. - Представя Светлин Кръстанов - мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC)

14:00-14:30     Кафе пауза

14:30-15:00    Микро климат за инвестиции в България и работата на търговската секция на Генералното Консулство , гр. Пловдив в тази насока -  г-н    Баръш Йеничери – търговско аташе към Генерално консулство на Република Турция в гр. Пловдив

15:30-16:00   Презентация на тема  Финансови политики на ЕК за стимулиране на българския бизнес и Европейските инвестиции – шанс за българските региони -  г-жа Веселина  Велчева – Регионален представител за Пловдив на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

16:00- 16:30  Прерзентациа на Eximbank Turkey

16:30-17:00     Време за дискусии

17:30- 18:00   Двустранни срещи  / Всеки участник от Бултиш и ТБТИК  следва да направи заявка в кой отрасъл на икономиката желае да проведе среща/

19:30         Тържествена      вечеря / Стойноста на куверта ще Ви бъде съобщен допълнително/

Желаещите от Вас могат да подготвят рекламни материали с цел представяне на своята фирма.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 253