Българската строителна индустрия ще достигне до 10.9 млрд. долара през 2020 г.

ımotı sofıaПерспективата за българската строителна индустрия е добра, като се очаква в следващите пет години секторът да покаже по-добри резултати в сравнение със съответния предходен период. Това сочи докладът "Строителство в България - основни тенденции и възможности до 2020 г." на Construction Intelligence Center към бизнес информационната платформа Timetric. Предвиждането е, че средният годишен ръст в реално изражение ще се подобри от -1.95% през периода 2011-2015 г. до 2.10% през 2016 - 2020 г. Според експертите на Timetric това съответно ще доведе до нарастване на стойността на индустрията от 9.8 млрд. долара през 2015 г. до 10.9 млрд. долара през 2020 г. (при постоянни валутни курсове на щатския долар от 2010 г.).Основните двигатели на този растеж ще бъдат инвестициите в автомобилния и железопътния транспорт, повишаването на доверието на потребителите и увереността на инвеститорите, както и по-благоприятните регионални и глобални икономически фактори, се посочва в доклада.Сред пречките за положителното развитие на сектора ще продължат да бъдат недостатъчното финансиране, фискалните ограничения, прекратяването на стимули за използването на нови възобновяеми източници на енергия и високата зависимост от европейските средства за инфраструктурни проекти.Инфраструктурното строителство беше най-големият сегмент в българската строителна индустрия, представлявайки 47.1% от общата й стойност през 2015 г. Според изследването на Timetric се очаква пазарът да увеличи значимостта си през следващите пет години. Прогнозата е сегментът да достигне 48.7% от общата стойност на строителния сектор през 2020 г. Инфраструктурното строителство ще бъде подкрепено от плановете на правителството за подобряване на транспортната инфраструктура на страната, като например оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. През този период е планирано завършването и на различни пътни инфраструктурни проекти, включително на магистрала "Струма", която ще свърже София с гръцката граница, и магистрала, която ще свързва Варна с Бургас. Пазарът се очаква да расте със съставна годишна норма на растежа от 4.39% в номинално изражение (измерва степента на възвращаемост за вложения), като достигне стойност от 7.4 млрд. лв. (4.8 млрд. долара) през 2020 г.Инфраструктурното строителство ще бъде последвано от жилищното, което се очаква да представлява 14.6% от общата стойност на индустрията през 2020 г. Според доклада търсенето на жилища е намаляло през периода 2011-2015 г. поради слабата икономика и затруднените условия на кредитиране. Въпреки това жилищният пазар е по пътя на възстановяване заедно с общото подобрение на икономиката, изразяващо се в нарастване на броя на разрешителните за строеж и цените на жилищните имоти. Затова и очакванията на експертите от Timetric са продукцията от този сегмент да запише съставна годишна норма на растежа от 2.68% в номинално изражение и да бъде оценена на 1.4 млрд. долара през 2020 г.

Източник: http://www.capital.bg/biznes/imoti/2016/06/12/2776192_bulgarskata_stroitelna_industriia_shte_dostigne_do_109/

 
"Алкомет" инвестира 50 млн. лв. в нови пещи и станове

alcomet50 млн. лева ще инвестира през следващите 3 г. шуменският алуминиев завод "Алкомет" в ново оборудване, информира мажоритарният собственик на акционерното дружество Фикрет Индже след заседание на управителния съвет. Решено е трите заводски цеха да се обновят с нов стан, преса и пещ. Целта е да се вдигнат ръстът и качеството на продукцията.Инвестицията в ново оборудване ще стартира още тази година. "Имаме много добри позиции на европейския пазар с едни продукти, сега искаме същия успех и за другите ни артикули", каза Фикрет Индже и обясни, че заводът е лидер с домакинското си фолио, но произвежда също листове и профили от алуминий.В момента годишният оборот на предприятието с близо 900 работника е 350 млн. лева и произвежда 66 хил. тона продукция. Целта е оборотът да стигне 600 млн. лв., а продукцията - 100 хил. тона и това да стане до 3 г. "Още тази година ще минем 71 хиляди тона", прогнозира Фикрет Индже, които вчера имаха спортен празник.В сряда "Алкомет" АД получи втора награда в категория "Растеж" от Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ).

Източник: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5571449

 
Чуждестранните инвестиции в страна за първото тримесечие са 380 милиона евро

chujdi investiciiПрез първите три месеца на 2016 чуждестранните инвестиции в България възлизат на 308 милиона евро. Това показват предварителните данни, обясни Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), пред БНР.Според него разминаването между данните на Министерството на икономиката и тези на БНБ се дължи на различни методики, както и на сезонни разлики. Чуждестранните инвестиции през първото тримесечие на тази година са около 70% от постигнатите за същия период на 2015, уточни още той.След въвеждането на възможността за освобождаване от данъци, ако печалбата се реинвестира в район с висока безработица, от БАИ отчитат повишен интерес към Северна България.Плановете на БАИ за тази година включват сертифициране на двойно повече инвестиционни проекти в сравнение с 2015, уточни още Янев.

Източник: http://www.economy.bg/business/view/23959/Chuzhdestrannite-investicii-v-strana-za-pyrvoto-trimesechie-sa-380-miliona-evro

 
Бизнесът ще получи близо 180 млн. лева безвъзмездна помощ

pomosht za biznesaСтартира процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), съобщиха от Министерството на икономиката. Процедурата е насочена към малки и средни предприятия (МСП) и цели постигането на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката чрез интелигентно и ефективно използване на производствени ресурси и енергия. Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.По приключилата вече процедура за внедряване на иновации в предприятията са подадени 166 проектни предложения от предприятия, които заявяват място на проекта в Северозападния район. Това представлява 30% от всички подадени проекти. По процедурата за разработване на иновации в стартиращи предприятия такива са 363 проектни предложения или 42% от всички подадени проекти. По процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, която е вече в процес на изпълнение, са сключени договори с 61 предприятия с проекти от региона. Това са 13% от всички сключени договори, отчете министър Лукарски по време на представянето на новата мярка.Документацията по процедурата е преминала обществено обсъждане и предстои да бъде официално обявена в кратки срокове. Срокът за кандидатстване ще бъде минимум 150 дни, а подаването на проектните предложения и оценка ще е изцяло електронно през системата ИСУН.По процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ допустими са МСП с три приключили финансови години. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори: „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ или „Строителство“, като секторите са избирани от гледна точка на тяхната енергийна интензивност в тясно сътрудничество с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). За да са допустими, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от АУЕР. Процедурата е структурирана в два елемента – Елемент А „Инвестиции“ и Елемент Б „Услуги,“ като Елемент А е задължителен.Всяка от планираните инвестиции следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно енергийния одит. Продължителността на всеки проект е до 18 месеца. Приоритет ще бъде даден на проекти, които се изпълняват в сектори, характеризиращи се с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия).

Източник: http://www.economy.bg/business/view/23915/Biznesyt-shte-poluchi-blizo-180-mln-leva-bezvyzmezdna-pomosht

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 253