15 Yılı Kapsayan Bir Analize Göre Bulgaristan İhracatı Dört Misli Artmış, Ancak İhracat Hammadde Ağırlıklı Olmaya Devam Etmiştir

ръст на българския износBulgaristan Sanayi Odası’nın Bulgaristan ihracatının 15 yıllık analizine göre ihracatın dörde katlanmasına üçte iki oranda katkı miktar artışı, üçte bir oranda katkı ise fiyat artışı sağlamıştır. İhracat hammadde ağırlıklı olmaya devam etmiş, katma değeri olan ürünlerde önemli bir artış görülmemiştir. Döviz kurları ihracatı kısa vadeli etkilemiş, yavaş da olsa Dolar’daki dalgalanmalara uyum sağlanmıştır. Analize göre 2001 yılından bu yana hammadde ihracatı önemli ölçüde Dolar kurlarından etkilenmiş, yüksek katma değeri olan ürünlerin ihracatında ise Dolar kurunun nerdeyse etkisi olmamıştır. Söz konusu dönemde Bulgaristan en çok Almanya, İtalya, Türkiye, Romanya ve Yunanistan’a ihracat yapmıştır. İhracatta en çok artış yaşanan destinasyonlar Çin, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Mısır olmuştur. Bulgaristan’ın ABD ve Makedonya’ya olan ihracatında ise en büyük düşüşler meydana gelmiştir. Araç ve yedek parça ihracatında en büyük artış yaşanmış olup söz konusu dönemde bu ürünlerin ihracatı 33 misli artmıştır. Elektronik ve elektrik mühendisliği ürünleri ihracatı 12 kat artmıştır. Hububat ihracatı 13’e, yağlı tohumlar ihracatı 12’ye, ilaç ihracatı 11’e, cam eşya ihracatı 12’ye katlanmıştır. Petrokimya ürünleri, ihracattaki rollerinin önemini muhafaza etmiş, yeni üretim tesisleri sayesinde yağ ihracatı 400 misli artmıştır.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği