Bulgaristan’da KOBİ’ler, Yönetim Yazılımı için Teşvik Alabilmektedir

малки и средни предприятияŞirket başına sağlanabilecek azami hibe destek miktarı 200 000 EURO olarak açıklanmıştır. Program’ın toplam bütçesi 30 milyon EURO olarak açıklanmaktadır. Proje başvurularının 15 Ağustos tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir. Kuzeybatı Bulgaristan bölgesindeki şirketlere öncelik verilmiştir.Teşvik mekanizması ‘Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi’ programı çerçevesinde yürütülmektedir. En az üç mali yılını doldurmuş olan şirketler hibe destek başvurusunda bulunabilecektir. Düşük teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler gibi ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de başvuruda bulunabilecektir. Tarım ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler program kapsamına alınmamıştır.Adaylar, başvuruda bulunabilmek için, en fazla 250 kişi istihdam etme ve en fazla 97,5 milyon Bulgar Levası büyüklüğünde yıllık ciroya sahip olma şartlarını karşılamalıdır.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği