Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара и Дружество на Български и Турски Бизнесмени Организираха Своя Първи Съвместен Семинар

0.02.01.c20338f3fec8de51edbe1a106a7ceac4613ed5cc02cf7e7e8ac945c9880d87af full

На 04.06.2016 година в град Пловдив х-л Сити беше организиран първия съвместен семинар на Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара и Дружество на Български и Турски Бизнесмени. На семинара присъстваха повече от 50 фирми членки на двете дружества. Сред гостите бяха зам. кмета на гр. Пловдив г-н Стефан Стоянов и почетния председател на БУЛТИШ г-н Любозар Фратев.
Откриването на семинара бе направено от председателя на БУЛТИШ г-жа Донка Колева и Председателя на ТБТИК г-н Зеки Байрам. Двамата председатели изразиха своето задоволство от това първо общо събитие и изразиха своята надежда за още такива събития за в бъдеще.
Лектори на събитието бяха г-жа Гинка Искрова- старши мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC), г-н Радостин Деянов- Адвокат (PwC), г-н Светлин Кръстанов - мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC), г-жа Веселина  Велчева – Регионален представител за Пловдив на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и г-н Умут Топал- зам. директор финансиране на международния бизнес Eximbank Турция.
Програмата започна с презентация на г-жа Искрова, която даде информация относно трансферно ценообразуване.  След нея думата взеха г-н Деянов и г-н Кръстанов, които имаха възможност да обяснят на присъстващите подробно теми като Основни аспекти на Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между Република Турция и Република България, Новият Митнически кодекс на ЕС и  Актуални въпроси в областта на ДДС.
Втората част на семинара започна с презентация на г-жа Велчева, която информира присъстващите относно Финансови политики на ЕК за стимулиране на българския бизнес и Европейските инвестиции – шанс за българските региони. Г-жа Велчева отдели особено внимание на темата за  Енергийна ефективност.
Последната презентирана тема беше направена от г-н Топал Той започна своята презентация със представяне пред участниците история на банката и след което продължи с теми като специфика на застраховките и финансиране на международния бизнес.
Всички лектори и направените от тяхна страна презентации бяха изслушани внимателно от представителите на бизнеса и към тях бе проявен голям интерес, който участниците изразиха чрез задаване на различни въпроси.
След семинара денят продължи с двустранни срещи, на които присъстващите имаха възможност да обменят както контакти така и опит.
Денят завърши с организираната от страна на двете дружества вечеря. Специални гости на вечерята бяха самодейците от Читалището в гр. Куклен.