П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА :

БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ

ТУРСКО-БЪЛГАРСКА  ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа,

Уверени, че откритият диалог, своевременна информираност и експертните  предложения са  стъпка към създаването на работещи механизми за развитие  на икономиката и просперитет на фирмите, Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Двустранната среща на членовете на  Бултиш и ТБТИК и Семинар на тема “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС  И ПРЕГЛЕД НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ“

Семинарът е организиран с участието на г-жа Гинка Искрова- старши мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC), г-н Светлин Кръстанов- мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC) г-н Баръш Йеничери- търговското аташе към Генералното консулство на Република Турция в Пловдив , г-жа Веселина  Велчева – Регионален представител за Пловдив на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия .

Дата: 04 юни 2016 г.

Място: Сити хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Начален час: 13,00 ч.

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да потвърдят своето присъствие най-късно до 20 май 2016 г.  както следва:

За членовете на ТБТИК на e-mail: office@tbcci.bg За повече информация  тел. 02/945 39 45 или 0878528134 -  Джемиле Кърбаш

За членовете на Бултиш на e-mail: tmr@abv.bg. За повече информация  тел.0878106178 – Танер Яха

 

П Р О Г Р А М А

 

13:00- 13:30     Откриване

Приветствие от Председателя на БУЛТИШ-ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ - г-жа Донка Колева

Приветствие от Председателя на Турско-Българска Търговско Индустриална Камара (ТБТИК) г-н Зеки Байрам

13:30-14:00   

 Презентация на тема Трансферно ценообразуване- актуални въпроси

Основни аспекти на Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между Република Турция и Република България - Представя Гинка Искрова - старши мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC)

 Новият Митнически кодекс на ЕС, приложим от 1 май 2016 г.

 Актуални въпроси в областта на ДДС. - Представя Светлин Кръстанов - мениджър Данъчни услуги, PrcewaterhouseCoopers  (PwC)

14:00-14:30     Кафе пауза

14:30-15:00    Микро климат за инвестиции в България и работата на търговската секция на Генералното Консулство , гр. Пловдив в тази насока -  г-н    Баръш Йеничери – търговско аташе към Генерално консулство на Република Турция в гр. Пловдив

15:30-16:00   Презентация на тема  Финансови политики на ЕК за стимулиране на българския бизнес и Европейските инвестиции – шанс за българските региони -  г-жа Веселина  Велчева – Регионален представител за Пловдив на Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

16:00- 16:30  Прерзентациа на Eximbank Turkey

16:30-17:00     Време за дискусии

17:30- 18:00   Двустранни срещи  / Всеки участник от Бултиш и ТБТИК  следва да направи заявка в кой отрасъл на икономиката желае да проведе среща/

19:30         Тържествена      вечеря / Стойноста на куверта ще Ви бъде съобщен допълнително/

Желаещите от Вас могат да подготвят рекламни материали с цел представяне на своята фирма.