Уважаеми членове на Турско - Българска Търговско-Индустриална Камара,

 

Стартира  най-достъпната за фирмите схема за безвъзмездно финансиране по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020 – процедура за Подобряване на производствения капацитет в МСП.

293 374 500 лева само в рамките на 2015 г. ще се насочат към МСП от цялата страна за финансиране на техни идеи, свързани с подобряване на производствените процеси, внедряване на нови технологии, продукти и услуги.

 

За повече информация, моля влезте в секция "Актуално"...