back

İdari Kapasite Operasyonel Programı

İçeriği:

İdari Kapasite Programı, 2007 – 2013 döneminde, Bulgar kamu idaresinin modernizasyonuna ve yargı sisteminin ve sivil toplum yapılarının işleyişinin iyileştirilmesine yönelik bir programdır. Program Avrupa Sosyal Fonu (ASF) ve ulusal bütçe tarafından finanse edilir.

Programın uygulanması ile kamu idaresinin işleyişini iyileştirilerek daha etkin politikaların yürütülmesi, istikrarlı ekonomik büyüme ve istihdam için elverişli koşulların, vatandaşlara ve iş dünyasına daha kaliteli hizmet sunarak yaratılması amaçlanmaktadır. Yargı sistemindeki profesyonelliğin, şeffaflığın ve tutarlılığın arttırılması.

Öncelikli eksen1: Trans - Avrupa ve temel ulusal demiryolları altyapılarının gelişmesi

Öncelikli eksenler

Öncelikli eksen I: İyi Yönetim

Öncelikli eksen II: İnsan Kaynakları Yönetimi

Öncelikli eksen III: Kaliteli idari hizmetler ve elektronik idarenin gelişimi

Öncelikli eksen IV: Teknik Yardım

Yararlanıcılar:

Devlet İdaresi ve İdari Reformlar Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve Avrupa Entegrasyonu Enstitüsü, merkez, il ve ilçe idareleri, Bakanlar Kurulu, Ombudsman, yerel toplumsal aracılar, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Ajansı, Rekabet Kurumu

Bütçe: toplam bütçe180 mil. 780 bin Euro

Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.opac.government.bg/

back