back

Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı

İçeriği:  

Programda öngörülen tüm aktiviteler, büyümenin sağlamalaştırılması aracılı ile istikrarlı gelişimi, rekabet edebilirliği ve istihdamı, sosyal uyumlaştırmayı, çevrenin korunmasını ve çevre kalitesin arttırılmasını destekleyen, Topluluk önceliklerini içermektedir.

Programın genel hedefi

  • Hayat kalitesinin yükseltilmesi ve iş koşullarının iyileştirilmesi; temel hizmetlerin ulaşılabilirliğini sağlamak; bölgesel rekabet gücünü arttırmak ve istikrarlı gelişimi sağlamaktır.

Öncelikli eksenler

Öncelikli eksen1: Entegre edilmiş istikrarlı ve düzenli kentleşme;

Öncelikli eksen 2: Bölgesel ve yerel ulaşılabilirlik;

Öncelikli eksen 3: İstikrarlı turizm gelişmesi;

Öncelikli eksen 4: Yerel kalkınma ve işbirliği;

Öncelikli eksen 5: Teknik yardım.

Yararlanıcılar

Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı/Sosyal Yardım Ajansı, İstihdam Ajansı, Hükümet dışı kuruluşlar ve üniversiteler (kar amacı gütmeyen kuruluş olarak sağlık, sosyal, eğitim ve kültür hizmetleri alanında faaliyet gösterdikleri durumunda), kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, apartman daire sahiplerinin dernekleri/kuruluşları, belediyeler (girişimciler ile ortaklık hali dahil olmak üzere), belediye dernekleri/kuruluşları, belediye katılımı ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar, İç İşleri Bakanlığı/Yangın Güvenliği ve Vatandaşların Korunması Ulusal Kurumu, Cumhuriyet Yol Altyapısı Fonu, Bulgaristan Devlet Enformasyon Teknolojileri ve İletişim Ajansı, Ulasal Turizm Sicili’nde kaydedilen yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki turizm kuruluşları, ulusal düzeyde ve dünyada önem teşkil eden kültür eserlerini yöneten kamu kurumları, Devlet Turizm Ajansı, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetici organ ve yerel idareleri).

Bütçe:  toplam bütçe 1 milyar. 601 mil. Euro

Daha fazla bilgi için bakınız: http://bgregio.eu

back