ТЪРГОВСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ

България и Турция имат общо историческо и културно минало, което обуславя значимостта и на икономическите взаимоотношения между двете страни. След приемането й в Европейския съюз, България се превърна във врата за Турция към Общността. България има стратегическо географско положение в центъра на Балканите и по този начин e важна за Турция като страна през, която минава почти целият обем на турски стоки, които се изнасят от Турция към Европейския съюз. Връзката на основните индустриални центрове на Турция – Истанбул, Коджаели и Бурса с Европа е изключително улеснена. С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз Двустранната спогодба за свободна търговия между Турция и България бе заменена от Решението за Митнически съюз на ЕС. По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Освен това сертификатът за свободно движение на стоки EUR-1 бе заменен от сертификата ATR. Поради митническия съюз Турция и България прилагат еднакви митнически тарифи за трети страни, които не са членки на ЕС. Намаляването на корпоративния данък в България на 10% увеличава интереса на Турския бизнес към България. 
В днешно време износът на турски стоки е улеснен до степен на търговия на вътрешния турски пазар. Преди влиянието на световната финансова и икономическа криза с 11% от общият износ Турция е сред най-големите пазари за стоките, които изнася България. В същото време 6% от вноса на България е от Турция, което я прави един от първите четири търговски партньора.
Световната финансова и икономическа криза, която започна да се проявява през 2009 година и в Турция и в България, неминуемо даде своето отражение върху достигналата до 5 милиарда долара търговия между двете страни. Според данни на БНБ от Октомври 2008 година до Септември 2009 година търговският стокообмен между България и Турция е намалял с около 40% в сравнение със същия период на преходната година и е бил в порядъка на 1.785,7 милиона Евро. Обичайно търговията между двете страни е балансирана, но в условията на влияние от различна степен на световната криза през 2009 година износът от Турция към България е бил 1,010.4 милиона евро, а вносът в Турция от България е бил от порядъка на 877.2 милиона Евро. През 2010 година търговията между двете страни започва да расте отново за да достигне до 4 097 919 USD в края на 2011 година. 59 % от търговския стокообмен между двете страни се изразява в износ на български стоки към Турция. Традиционно основни пера в износа на българия са суровините  и матераилите.

ДАННИ ЗА ДВУСТРАННАТА ТЪРГОВИЯ (1.000 Долара)

година Износ на Турция USD Износ на България USD
2011 1 623 299 2 474 620
2010 1 497 384 1 702 534
2009 1 385 544 1 116 902
2008 2 151 534 1 840 008
2007 2 060 171 1 951 656
2006 1 568 006 1 663 425
2005 1 179 313 1 190 079
2004 894 326 959 471
2003 621 685 689 462
2002 380 332 508 449
2001 299 415 393 516
2000 252 934 465 408
1999 233 595 295 573
1998 213 316 367 420
1997 175 887 408 852
1996 156 906 362 771

Въпреки кризата и през 2009 година се забелязва увеличение в търговията с определени продукти като цимент, домати, череши, скрап - мед, алуминиеви врати и други. Задълбочен анализ показва, че през последните периоди основните продукти в търговията между двете страни са плодовете, зеленчуците и цимента. А от друга страна сериозни спадове се забелязват в търговията с желязо-стомана и техните продукти, както и резервни части за моторни превозни средства. Това са продукти, които са били на първо място по обем в двустранната търговия през 2007 и 2008 година.

ОСНОВНИ СТОКИ В ДВУСТРАННАТА ТЪРГОВИЯ (ДОЛАРИ)

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

iznos

 

ИЗНОС ОТ ТУРЦИЯ 

vnos

 

Износ от Турция за 2011 година

Основни пера в износа на Турция USD
Продукти от дърва и гори 3 768 515,05
Руда и метали 1 260 826,83
Електричество - електроника 4 667 309,86
Продукти от цимент, стъкло и керамика 3 774 412,24
Зърно, семена и техни продукти 2 531 406,29
Водни и животински продукти 51 708,53
Маслини и зехтин 517 700,44
Кораби и яхти 5 116,82
Продукти от плодове и зеленчуци 198 757,34
Други промишлерни продукти 52 607,38
Желязо и метали 14 110 026,96
Облекла и трикотаж 4 373 804,90
Машини и части 5 369 454,17
Декоративни растения и продукти 64 686,68
Химически продукти 14 426 138,46
Текстил и суровини за текстила 16 462 833,44
Стомана 5 187 849,90
Военна промишленост 60 374,01
Килими 460 044,61
Пресни плодове и зеленчуци 6 573 645,62
Кожа и кожни изделия 730 419,86
Сушени плодове и продукти 227 022,68
Климатични инсталации 4 803 096,19
Превозни средства и части 8 802 473,92
Скъпоценни метали и вещи 65 869,85
Лешници и лешникови изделия 437 618,67

Двустранни спогодби между България и Турция

  • Двустранна спогодба за сътрудничество в областта на търговията и икономиката, промишлеността и технологиите (1994)
  • Двустранна спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (1994)
  • Двустранна спогодба за избягване на двойното облагане (1994)
  • Двустранна спогодба за сътрудничество в областта на туризма (1997)
  • Двустранна спогодба и протокол за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата (1998)
  • Дългосрочна спогодба (1999)
  • Двустранна спогодба за въздушния транспорт (2004)
  • Двустранна спогодба за морския транспорт (2004)