Производство
АИБО- С ЕООД
Производство и търговия на добавки за горива,разтворители за промишлеността и течности за автомобили
Пловдив, ул."Д-р.Добрев" № 3,ет.1
www.helios.bg | office@aibo-bg.com
Тел.: 032 643 111
Факс: 032 643 117
  
Алкомет АД
Металургия, производство на алуминий
Шумен 9700, II Индустриална Зона
www.alcomet-plc.comkuzucu@alcomet.eu
Тел.: 054 858 601
Факс:  054 858 688
  
Алмер EООД
Търговия и производство на пластмасови опаковачни изделия
София, Гара Искър, ул." Поручик Христо Топракчиев"№10
www.almer-bg.com | info@almer-bg.com
Тел.:02 9 442 620
Факс: 02 9 431 745
  
Артекс АД
Производство и търговия с прежди и платове
гр. Ардино, ул.Пирин 22
www.artex-textile.com |artex@mail.orbitel.bg
Тел.:03651/49 63
Тел.: 03651/ 49 25
  
Вайс Профил ООД
Производство на ПВЦ профили
София, бул. "Илиенско шосе" №8
www.weissprofil.bg | weiss.profil@dir.bg
Тел.: 02 936 00 93
Факс: 02 936 08 97
  
Габровница АД
Дървообработване и производство на мебели
Стара Загора, Павел Баня, с. Горно Сахране 6151
www.gabrovnitsa.com | cpiyadeci@gabrovnitsa.com
Тел.:0431 6 28 90
Факс:  0431 6 50 32
  
Глобал ООД
Производство на платове,силиконова и полиестерна вата,спално бельо и хавлиени изделия
Хасково, ул." Южна" №8
www.global-textilgroup.com| globalbg@abv.bg
Тел.:038 624 984
Факс:  038 661 675
  
Голд Ойл ООД
производство на нерафинирано растително олио, рафинирано олио, производство на кюспе и търговия
Харманли, ул."Коста Андреев"№20, пк 242
goldoil@abv.bg
Тел.:0373 8 70 63
Факс: 0373 8 41 13
  
Евроетил АД
производство на етанол,хим.продукти,алкохол,търговия с биофуражи,селскостопанска техника,земеделие
гр.Алфатар,резервен промишлено-складов терен
Тел.:086 81 15 23
Факс:086 73 22 66 
GSM:0888886774
  
Елопар ООД
изработка на детайли на ЦПУ машини, всякакъв вид метални конструкции, ел. материали, шкафове и стелажи за оборудване на складови помещения
Казанлък; бул."23-ти Пехотен Шипченски Полк" 114
muraterkul@elopar.com.tr
Тел.:046661573
Факс:043162282
GSM: 0878511173
  
Ембул Инвестмънт АД
Производство на акрилна прежда
Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" №50
embul@emboy.com
Тел.:  042 604 721
Факс: 042 601 430
  
Зенон БГ ООД
производство на автомобилни електроинсталационни изделия
Търговище ; бул."Мeтрополит Андрей" №144
www.zenonbg.com | office@zenonbg.com
Моб.тел.: 0893 377 078
  
Нитекс 50 АД
Производство на трикотажни изделия
София,Гара Искър, ул.''Поручик Хр.Топракчиев'' №10
www.nitex50.com | lazar.savov@nitex50.com
Тел.: 02 978 86 81
Факс:  02 978 65 45
  
Перфектюп Пакеджинг БГ ЕООД
Производство на алуминиеви бутилки
Стара Загора 6006,ж.к.Кольо Ганчев, Завод Кълвача
www.perfektup.com | sadka.remzi@perfektup.bg
Тел.: +359 42 666 687
  
РУПАС 12 ООД

гр. Варна Младост 9027 ул. Иван Троянски 23 2 8
 | rupas12.sales@gmail.com
Тел.: +359 885 044 403
  
Сартен България ООД
Производство на метален амбалаж за хранително-вкусовата индустрия и химическата промишленост
Плевен, Източна индустриална зона, ул.'' Георги Ковачев''№91
www.sarten.bg | sarten@sarten.bg
Тел.: 064 80 46 00
Факс: 064 80 46 05
  
Теклас-България АД
Производство на каучукови и пластмасови изделияза за автомобилното производство
Кърджали, Индустриалан зона- Юг
www.teklas.com.tr | mdeniz@teklas.com.tr
Тел.:0361 83 040
Факс: 0361 62 586
  
Текно Акташ АД
Производството на каучукови изделия
Пловдив 4101, Капсида Местност-1, Индустриална зона Куклен,
www.aktasgroup.com | celal@technoaktas.com
Тел.:032 279 500
Факс: 032 279 501
  
Тракия Глас България ЕАД
Производство на стъкло
Индустриална зона, Търговище 7700
www.sisecam.com | acan@sisecam.com 
Тел.:0601 47 801
Факс: 0601 47 797
  
Tукаи Булгария ЕООД
Производство на гъвкави съединения  за пренос на вода,газ и петрол
обл.Силистра ,с.Айдемир, ул.Чернозем №39
nikolay.kopchev@tucai.bg
Тел.:086 752008
Факс: 086752042
 
САЛКЪМ ООД
Производство на слепени плотове,паркети и др. от дървесина. Търговия и транспортгр.
Пловдив,ул.Брезовско Шосе 176, ТЦ Деком, ет.4, офис:23
www.salkim.bg | salkim.bg@gmail.com
Тел.: 032941000
Факс: 032941000
GSM: 0877303063
 
Евро-Трейд М ООД
Производството на бели, цветни и напечатани самозалепващи етикети, които намират широко приложение за идентификация на продуктите в търговията на едро и дребно, хранително-вкусовата промишленост, транспорта и логистиката. Производство на капачки за кисело мляко и други млечни продукти от алуминиево фолио и специализирани полимерни продукти съответстващи на всички нормативи за опазване на околната среда.
София, ул. Христо Топракчиев 12
www.fleks-ko.com | fleks-ko@fleks-ko.com
Тел.: 2 944 6326
Факс: 2 944 6346
 
Аурубис България АД
Производство на електролитна мед
гр. Пирдоп 2070 - Индустриална зона
www.aurubis.com/bulgariavladislav.petrov@aurubis.com 
Тел.: +35972862218
Факс: +35972862660
GSM: +359887986669
 

Монрол България 00Д
Производство и доставка на радиофармацевтици за нуждите на Позитронно-емисионната томография
София 1331, кв. Република, ул. Банско шосе №128
www.monrol.com | nurgin.ahmed@monrol.com 

Тел.: 02 824 12 13
Факс: 02 824 12 89
Моб.: 0878 37 56 85
 
KЦМ Трейд ООД
Доставка на суровини и материали за производството на цветни и благородни метали и продажба на готова продукция на международния и вътрешен пазар.
гр. Пловдив 4009, Асеновградско шосе
www.kcm.bg | dimitar.chernyaev@kcm.bg
Тел.: +359 32 623591
Факс: +359 32 623596
Строителство и строителни материали
Актив ООД
Проектиране и строителство
Бургас, ул. "Сливница" №34 А, ет.3
www.activ-ltd.com | activ_ltd@yahoo.com
Тел.: 056 840 651
Факс:056 840 791
  
Геотехмин ООД
Консултантска дейност. Строежи от високото строителство, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
София, ул. "Люлин планина" №9
www.geotechmin.com | office@geotechmin.com
Тел.: 02 965 01 32
Факс:02 952 60 80
  
Елте Инженеринг ЕООД
Строителство, инженеринг
Ст. Загора 6000, ул. "Темида" №5, блок Айкорис -А
www.elte.bg | elte@elte.bg
Тел.: 042 98 49 58/69
Факс:042 98 49 60
  
Ессмак ООД
Производство и монтаж на метални конструкции 
Стара Згора 6000, ул."Георги Райчев" №15, п.к.49

info@eccmak.com | www.eccmak.com
Моб.: 0896 853 784
Моб.: 0885 808 586
  
Ивком Комерс ЕООД
Газификация, отопление, вентелация,топлоенергетика  
София,ж.к.ХаджДимитърул."Макчахан"бл.71,вх.А,ап.1
office@ivcom-bg.com | www.ivcom-bg.com
Тел.: 02 947 97 12
Факс:02 946 77 46
  
Изотрон Инженеринг ООД
Проектиране ,доставка и монтаж на хидроизолационни
системи,санирането и ремонта на сгради и съоръжения
Търговище 7700,ул. "Цар Освободител"№7, вх Г, ап 19
www.isotron-bg.com | ikitanov@abv.bg
Тел.: 0601 64024
Факс:0601 64024
Моб.тел.:0892240444
  
Масс България ООД
Изграждане на пречиствателни станции за отпадни и питейни води
Стара Загора 6000,п.к.373
www.mass-bg.com | mail@mass-bg.com
Тел.: 042 650 555
Факс:042 650 557
  
ПОЛАНТА ООД
ЕЮП ТЕМИЗ
гр. София 1142, район Средец ул. Гургулят ет.2
  
РУХАУС ООД
НИЯ ТЕМИЗ
гр. София 1421, Община Столична р-н Лозенец ул. Никола Козлев N.6
http://ruhouse.eu | office@ruhouse.eu
Тел.: +359 882 404 919
Тел: +359 884 249 144
  
БГ-"Проджект Мениджмънт КУС" ООД
Промишлено и жилищно строителство, реставрации,проектиране
Стара Загора, бул.Патриарх Евтимий 97.ет.4, офис 5
ibalpay@yahoo.com.tr
Тел.:042 622 822
Факс:042 624 426
  
Сан Сити ООД
строителство
гр.Бургас, ул."Вардар"№26
suncity@suncityltd.com

Тел.: 056 812 181
Факс: 056 812183
  
Стройпроект ООД
строителство
гр.Силистра, ул."Харалампи Джамджиев"№2
office@stroiproject.comwww.stroiproject.com

Тел.: 086 812 001
Факс: 086 812 000
  
Юнит Инвестмънт
туризъм ,инженеринг ,строителство,производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
Holland, 1017Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 90
www.unit.com.tr | onur.kara@unit.com.tr
Тел.: 02 482 30 94
Факс:02 482 30 94
  
Лон бг ЕООД
Строителство и инвестиция
гр. Бургас, ул. Славянска 58
www.lonbg.com | info@lonbg.com
Тел.: 056848100
Факс: 056848300
GSM: 0888423048
  
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
Проектиране, изграждане и поддръжка на соларни ФВ централи
София 1504, ул. Шейново 7
www.solarpro.bg | office@solarpro.bg
Тел.: +359 2 422 41 52
Факс: +359 2 489 70 49
GSM: +359 888 376 363
  
Бългериън Пропърти Девелъпмънтс
Инвеститор в областта на индустриалните недвижими имоти
София, ул. Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2
www.bpdplc.com | iveta.genova@bpdplc.com 
Тел.: +35928681374
Факс: +35928681374
GSM: +359894604075
  
Галакси Пропърти Груп ООД
Инвестиции в недвижими имоти
гр. Пловдив, бул. Дунав 5
www.galaxy-bg.com | skarpuzov@galaxy-bg.com
Тел.: 032924747
  
ЖОКЕР 61 ООД
Строителство и търговия със строителни продукти. Дистрибутор на турски марки като DEMİRDÖKÜM, тръби SANİCA, санитарни продукти İDEVİT, арматура за баняи батерии BMS, шкафове за бани MARTAT, HIDROCABIN. Освен това продажба ба турски продукти с марка EGE SERAMİK, OKTAY AYDINLATMA и други.
Търговище, П.Р. Славейков
www.joker61.com | info@joker61.com 
Тел.: 060162368
GSM: 0888537700
Търговия и представителство
АБ Витра ООД
Вътрешна и външна търговия със строителни и довършителни материали, услуги в областта на интериорния дизайн и банята
София 1000 , бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №54
www.abvitra.com | abvitra@abv.bg | nigarb@abvitra.com
Тел.: 02 943 51 31
Факс:02 943 51 21
  
Агростил ООД
Производство и търговия на земеделска техника
Стара Загора, ул. "Атанас Кожухаров"№10, ет.2
agrostil@gmail.com, office@mass.bg
Tел.: 042 91 92 33
Факс: 042 91 92 33
  
 Детелина СМ ООД
Търговска дейност
гр. София, ул. Цар Самуил №96
mehmetoguz012@hotmail.com
Тел.: 0878 135 199
  
 Де  Джорджо ЕООД
Търговия с козметични и перилни препарати, замразени продукти, хотелиерство и ресторантьорство.
гр.София, Нови Искър, ул."Г.С.Раковски" №11
office@de-georgo.com
Тел.: 02 936 52 22
Факс:02 936 50 70
  
Емре Текник
Търговия на едро и дребно с всякакъв вид машинни части (спирателни , сверични кранове, шибари, възвратни клапани и различни видове маркучи)
Hosdere Mevkii Isıso San Sit R2 Blok No:14, ESENYURT - ISTANBUL
www.emreteknik.com.trkerem@emreteknik.com.tr
Тел.: +90 212 6230242
Факс: +90 212 6230244
Моб: +90 532 5211274
  
Ейвиол ЕООД
Търговия с електронни компоненти, клеми и авиоационни части
София 1463, ул. Цар Самуил 32, ап.7
www.avioll.cominfo@avioll.com
Тел.: +359 2 4486408
Факс: +359 2 4486409
  
Метал Груп ООД
Търговия с метали
Бул. Истанбул № 65, ет.2, ап.4; Бакъркьой, Истанбул
aslanvural34@gmail.com
Тел.:+90 212 2371601
Тел.:+90 212 2371602
Факс:+90 212 2555616
Моб.: 0884 34 34 34
Моб.: 0894 34 34 34
  
Нобел Фарма ООД
Търговия с лекарствени продукти
София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 24
www.nobelpharma.bg | feza.unlu@nobel.com.tr
Тел.: 02 962 62 80
Факс:02 962 90 36
  
ОРБИТ МЕТАЛС ЕООД
Благовест Викторов Коджебашев
гр. София Студентски 1700 ул. Симеоновско шосе 77 Б 5 15
orbitmetalsbg@gmail.com
Тел.: +359 88 468 6208
  
Хакан България ООД
Търговия на едро с хранителни стоки
Варна 9000, бул.Осми приморски полк №54, ет. 6, офис 33
www.hakanfoods.com|baris.ozkan@hakanfoods.com
Тел.: 052 633 272
Факс:052 633 273
Моб.тел.:0887245477
 
Хунджа БГ ООД
Търговия с козметични продукти
Стара Загора, ул. '' Св. Княз Борис'' №93, ет. 8, офис 5
www.hunca.com | 
niyazi.girgin@abv.bg
Тел.: 042 25 21 14
Факс:042 62 76 17
Моб.тел.:0898 492130
Тангра България ООД
Търговия на торове
гр. Добрич, ул. Отец Паисий 14, офис 3
www.tangra-bg.com | tangrabg@mail.bg
Тел.:058604440
Факс:058604440
GSM:0884883568
 
Килими ЕООД
Търговия с килими
Шумен
erercarpet@hotmail.com
Тел.: 054 / 86 09 16GSM: 0885 593 744
 
Булут ЕООД
Tърговия с платове
Хасково, бул. Освобождение 72
jenitex@hotmail.com
Тел.: 038/ 66 43 74 
GSM: 0896829284
   
Нордман, Расман България ЕООД
търговия с химически продукти
София 1407, бул."Никола Вапцаров"№ 53А
www.nrc.bgkiril.krantchev@nrc.bg
Тел.: 02 / 4003040
Факс: 02/ 4003042
GSM: 0895231740
   
ФИЛКАБ АД
Търговия с електроапаратура
4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92
Тел.: +359/ 32 277 171
Факс: +359/ 32 671 133
Услуги
Адвокатско дружество "Волф Тайс"
Адвокатски услуги
София, ул. "Атанас Дуков" №29
www.wolftheiss.com | vassilena.miteva@wolftheiss.com
Тел.: 02 861 37 00
Факс:02 807 03 21
Адвокатска Кантора"Севинч Караоглан"
Правни услуги, юридически и финансови консултации
София, ул."Цар Kалоян" №8 ет.5, офис 5
www.avukatbg.com | sevinchkara@gmail.com
Tel.: 02 987 84 21
Моб.:0885 274 002
  
Адвокатско дружество „Христова Гатева Славов”
Адвокатски услуги и правно обслужване.
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 38, ет. 1, ап. 2
www.cgs.bg  
Tel.: 02 950 06 11
Факс.: 02 950 06 11
Моб.: 0886 214 853
Алмирк ЕООД
Спедиция, вътрешен и международен транспорт
гр.София, ул.Знаме No 2, партер, офис No 5
www.almirk.com | office@almirk.com a.kuruasan@almirk.com
Тел./Факс: 02/841 24 07, 02/9440233
GSM.: +359 888 411 355, +359 888 206 565
Ашсан Кетъринг България ЕООД
Кетъринг
София ,ул. " Дружба"№8 ,вх.А, ап.6
yukselguven@as-san.com
Тел.: 02· 896 21 90
Моб.тел.:0879 933 434
   
София Принцес Хотел 
Хотелиерство и ресторантьорство
София, бул. "Мария Луиза" №131
www.bgprincess.com | mestan.dryana@bgprincess.com 
Тел.:+359 (2) 9338422
Моб:+359 882 881 441
   
Би Лоджистикс ЕООД
международен транспорт и спедиция
Варна , ул."Георги Бенковски" №15
office@blogistics.bg
Тел.: 052 608 537
Моб.тел.:0885 908 384
  
Български Червен Кръст
Благотворителна дейност
София, ул."Джеймс Баучер" №76
president@redcross.bg
Тел.: 02 816 47 01
Факс:02 865 74 91
   
Гокбора Международен Транспорт и Търговия ООД
автомобилен, въздушен и морски транспорт, скалдиране в свободни,митнечески и хладилни складове,унимодални и мулти модални превози
София, бул."Проф.Цветан Лазаров" №33
bulgaria@gokbora.com | www.gokbora.com/EN
Тел.:02/978 04 23 Факс:02/979 12 54
  
Етап Адресс АД
Транспорт
София 1504, бул. "Васил Левски" №138
www.etapgroup.com | director@etapgroup.com
Тел.: 02 945 39 39
Факс: 02 945 39 39
   
Е Скай ООД
Туристическа агенция
гр. София, ул.Софийски Герой 1, Прима Бизнес Център
www.esky.bg | corporate@esky.bg
Тел.: 024918837
Мобилен: 0877456084
   
Икап България ЕАД
консултанти по управление, бизнес информация
София 1592; бул."Христофор Колумб " №43
www.icap.bg | icap@icap.bg
Тел.:02 801 41 00
Факс:02 801 41 01
   
Интерпродукти АД
Сертификация на продукти; Оценка на съответствието към стандарти и др.нормативни документи
гр.София,1164, ул.”Митрополит Кирил Видински” №6-8, вх.8, ет.1, офис 6
Казанлък 6100 ; ул."Стара Планина" №2
www.ipstandart.com | interprodukti@mail.bg


Тел.: 0431 6 25 31
Моб.тел.:0878 162 085
   
ИНТЕР ИНФОРМ-КОНСУЛТ ЕООД
АДИФЕ КАДИР ЕМУРЛА
"City Center TRIA", ул. Сердика №2б, ет. 3, офис 1, Бургас 8000, България
a.emurla@interinformconsult.com | office@interinformconsult.com | interconsult_eood@abv.bg


Тел.: +359 899 199 631
   
Ишбанк AГ-клон София
Финанси и банководело
гр.София, пл."Позитано" №2, Перформ Бизнес Център
www.isbank.de | sofia@isbank.de
Teл.:359 2 402 20 00
Факс: 359 2 402 20 15
   
Карайел ООД
покупко продажба на стоки и недвижеми имоти,финансови и счетоводни консултации
Бургас, ул."Александровска"№17, ет.1
karayel@ttmail.com
Тел.:+90 288 214 2463
Факс:+90 288 212 4853
   
Мекс ЕООД
Бизнес услуги-почистване, пакетиране,товаро-разтоварна дейност, вътрешнозаводски транспорт
Търговище, ул. "Лилия" №5, ап.6
meks_eood@abv.bg
Тел.: 0601 8 20 40
Факс:0601 8 20 40
    ·
Прайм Консултинг ООД
Консултантска дейност
София , бул." Евлоги и Христо Георгиеви" №167А, ап.1
www.primebg.com | office@primebg.com
Тел.: 02 943 49 39
Факс:02 944 13 50
   
ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД
Отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги.
София, бул. „Мария Луиза” №9-11
pwc.bulgaria@bg.pwc.com | irina.tsvetkova@bg.pwc.com
Тел.: 02 91 003
Факс:02 93 55 166
   
СИБАНК
Финанси и банково дело
София, бул. Цар Борис III №1
vvpetkova@cibank.bg | www.cibank.bg
Тел.:·02/902 96 06
   
Сирма Солюшънс
Консултантски услуги за ИТ решения и управление на проекти
София, бул. "Цариградско Шосе" № 135 ,ет.3
info@sirma.bg | www.sirma.com
Тел.:·02/ 976 83 10
Факс:02/ 976 83 11
   
Стройтек-2000 ООД
Продажба, инсталация и автоматизация на енерго-ефективни осветителни тела. Официален дистрибутор на продуктите на ЕАЕ.
София, жк. Дървеница, ул. Белимел №24, ап.28
info@stroytech-bg.com | www.stroytech-bg.com
Тел.:·02/4446677
GSM: 0885807273
   
Те Дже Зираат Банкасъ София
Финанси и банково дело
София 1000, пл. "Света Неделя" №19
info@ziraatbank.bg
Тел.: 02 980 82 31
Тел.: 02 980 00 87
Тел.: 02 981 50 28
Факс:02 980 21 13
   
ТП"Турски Авиолинии"
Пътнически въздушен транспорт
София 1000, бул." Цар Освободител" № 14
cocal@thy.com | www.turkishairlines.com
Тел.: 02 947 40 06
Тел.: 02 947 40 07
Моб.: 0887 047 677
   
"Търговска Банка Д" АД
Финанси и банково дело
София, бул. "Генерал Тотлебен" № 8
www.dbank.bg | dbank@dbank.bg
Тел.: 02 935 71 05
Тел.: 02 935 71 71
Факс:02 988 81 63
   
УниКредит Булбанк АД
Банкерство
София, пл."Света Неделя" №7
www.unicreditbulbank.bg | Iana.Ignatova@UniCreditGroup.BG
Тел.: 02 932 24 62
Факс:02 932 20 10
   
Униплан ЕООД
административни и технически услуги, консултантска дейност
Сливен , бул. Цар Освободител 24
uniplan_eood@abv.bg
Моб.тел.: 0876 629 300
 .  
Фокус-01-2007 ООД
ресторантьорство
София 1618, бул."Братя Бъкстон" №90

www.turquoise.bg | turkan_duman@yahoo.com.tr
Моб.:0889541856
   
Юсис ООД
търговска сигурност и охрана
София, ул." Брегалница" №43, ет.5
totev@usis-bg.com | www.usis-bg.com
Тел.:02 920 02 11 Факс:02 920 20 61 Мобл.тел.:0884300833
.  
Ърнст и Янг България ЕООД
Одит, данъчни, правни, счетоводни и финансови консултации и сделки
София, бул. "Цариградско шосе" 47А, Полиграфия Офис Център, ет. 4
www.ey.com/BG | office@bg.ey.com
Tel.: + 359 (2) 8177105
Fax.: + 359 (2) 8177111
Адвокатско дружество "Симеонов и Партньори"
Устни и писменни консултации и становища по въпроси на правото, изговяне на - молби, тъжби, заявления, жалби, годовори, споразумения.
София, район Лозенец, ул."Златен Рог" 22, ет.10, офис 26
simeonoff@mbox.contact.bg
Tел.: 02 / 9624071
Факс: 02 / 9624003
Моб.: 0897 884 313
.  
Тим ВИЖЪН България ООД
Консултантска дейност и обучение в областта на информационните технологии, проектиране, доставка, инсталация и севиз на електронно изчислителна техника, програмни продукти и технологии, интеграция на допълнителни елементи към административно-управленски информационни системи, както и MICROSOFT DYNAMICS NAV
София, бул. Александър Малинов 41
www.team-vision.bg | office@team-vision.bg
Teл.: 02 / 976 13 13
Факс: 02 / 976 13 30
.  
ЛГС Логистикс Глобал Сервисе ЕООД
Международен транспорт по суша, вода и въздух
Димитровград, ул. Любен Каравелов 22 А/2/3
www.logitransport.com | arif@logitransport.com
Teл.: 039122121
Факс: 039122003
GSM: 0879399900
.  
Регнум ООД
Хотелиератво, сроителство и предприемачество
София 1407, бул."Никола Вапцаров"№ 35
Банско местност Асаница
www.regnumhomes.comb.nemutlu@regnum.bg
Тел.: 0749 / 84000
Факс: 0749 / 84174
GSM: 0888 323 706
.  
Джобс Бг ЕООД
Рекламни, информационни и програмни услуги
София 1113, ул.Райко Алексиев"№ 26
www.jobs.bg | office@jobs.bg
Тел.: 02 / 4392222
Факс: 02 / 4392223
GSM: 0888871158
.  
Бизнес Девелопмент Гейтуей
Информационни технологии, туризъм, реклама, търговия
гр.София, бул. Васил Левски № 138
gateway@etapgroup.com
Тел.: 02 / 9453939
Факс: 02 / 9453939
.  
Интелиджънт Системс България ЕООД
консултантска компания в ИТ технологиите,бизнес софтуер
София, бул." Ал.Малинов"№51, вх.2,ет.9
www.isystems.bgk.tzvetanov@isystems.bg
Тел.: 02/ 8173366
Факс: 02/ 8173355
Моб.: 0888439566
.  
Масс Медиа БГ ООД
Маркетинг комуникационна агенция
София,кв. Витоша, ул.Даниел Кравчев 19 
www.massmedia.com.tr | faikbahadirdede@massmedia.com.tr
Моб.: 0876563342
.  
"Смартком-България" АД
Проектиране, изграждане, производство и поддръжка на телекомуникационни и информационни системи и компоненти, вътрешна и външна търговска дейност, търгр.
София, ул. Лозенец № 20
www.smartcom.bg | kapka_spasova@smartcom.bg
Тел.: 02/ 965 06 50
Факс: 02/ 974 34 69
Моб.: 0887200650
.  
Mattig- Levercom Management Parners LTD
Kонсултантска дейност
София 1000, бул. Патриарх Евтимий 62, ет-2, ап.2
www.mattig-management.ch | office@mattig-management.bg
Тел.: 02/ 988 50 85
Факс: 02/ 951 68 15
Моб.: 0888512343
.  
Хил Интернешънъл БГ ООД
Набиране и подбор на персонал, Директно търсене, Оценка на компетенциите (Competence Audit), Освобождаване на персонал (Outplacement + Career coaching), Оценка на мениджмънта (Management Audit), Център за оценка, Кариерно консултиране, Лизинг на персонал, HR Due Diligence.
София 1618, бул. България 110, сграда А, ет. 2
www.hill.bg | hill@hill.bg
Тел.: 02/ 958 19 20
.  
Адвокатско дружество "Димов и Ташев"
Предоставяне на правни услуги, правно обслужване и консултиране. Предоставя пълен спектър от правни услуги на широк кръг от корпоративни и индивидуални клиенти както на местно, така и на международно ниво.
София 1463, бул. Витоша 86
www.dimovtashev.com | dimitar.dimov@dimovtashev.com
Тел.: +359 2 950 38 00
Факс: +359 2 950 38 02
Моб.: +359 888834999
.  
"Нефт Ойл" ЕООД
Комплексно логистично обслужване; спедиторска и транспортна дейност; складова дейност; митническо и корабно агентиране и др.
Търговище, ул. "Куманово" 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2
www.neftoil.eu | e.milanova@neftoil.eu
Тел.: 052685550
Факс: 052643266
Моб.: 0887603512
.  
Т&С Консулт Груп ЕООД
TSG е глобална консултантска компания за управление на бизнеса и водеща консултантска структура в Балканите, в сферата на съвременните бизнес стратегии. Групата предлага акредитирани инспекции и одити (сертификация),по различни стандарти като HALAL, ISO 9001, ISO 22 000, HACCP, ISO 14001,OHSAS, IFS,BRC,FSSC 22 000, и др. приложими в съответните сектори. Бизнес консултирането на групата обхваща внедряване на техники като Стегнато производство /Lean manufacturing/, Six sigma, разработване, внедряване и предоставяне на експертен потенциал по изпълнение на различни проекти финансирани от ЕФ, ЕБВРД и др.
София, Ул. Брегалница 109, ап.4а
www.tsgbg.com | tanya.halil@tsgbg.com

Моб.: +359889323460
.  
Тюрк Телеком Интърнешънъл БГ ЕООД
Телекомуникации
София 1303, бул.Тодор Александров 85-87, етаж 2, офис 2В
www.turktelekomint.com | Stefan.Pashov@turktelekomint.com,
Remus.Calin@turktelekomint.com
Тел.: 02 92 000 80
Факс: 02 92 000 53
Моб.: 0884 34 31 07
   
Юнимастърс Лоджистикс АД
Транспорт и Логистика
Варна, ул.Граф Игнатиев №40
www.unimasters.com | ralitsa.mihaylova@unimasters.com
Тел.: +359 52 818 311
Моб.: +359 89 788 5178
   
"Адвокатско Дружество Димитров и Партньори"
Компанията се занимава основно с правно обслужване на юридически и физически лица, регистрация и пререгистрация на търговски дружества,  организиране на общи събрания на търговски дружества; изготвяне на  всякакви договори, книжа, искови молби и др.; процесуално представителство на клиенти пред съдебни органи, държавни и общински органи и частни лица; подготовка на документи за лизенции и концесии; участие в преговори, консултации и изготвяне на документи за закупуване на недвижими имоти и земеделски земи. Представител по индустриална собственост, вписан в регистъра на Патентно ведомство с правомощия за обектите в областта на : - изобретения и полезни модели, - марки, географски обозначения и промишлени дизайни .
София, ул.Лавале №19, ет.2
www.dim-consult.comad.dimitrov.partners@abv.bg
Тел.: 02 952 12 74
Факс: 02 952 12 74
Моб.: 0878 909 903
   
Комексмаш-Васил Пиронков ЕООД
транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт  с товарни автомобили, обществен превоз на пътници в страната и чужбина, продажба в брой и на лизинг на превозни средства, търговска дейност,авто-сервизна дейност ТИР и автобуси, складове под митнически контрол и отдаване под наем, експорт-импорт.
гр. Асеновград 4230, ул. Цар Иван Асен 2-ри № 15
vasil.pironkov@gmail.com
Тел.: +35933167405
Факс: +35933163342 
Моб.: +359878610611
   
Булстрад Виена Иншурънс Груп
Застраховане
Сoфия 1000, площад Позитано №5
www.bulstrad.bg | c_rath@bulstrad.bg 
Тел.: 02 985 62 12
Факс: 02 985 66 08
   
ЕКОБУЛПАК АД
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
СОФИЯ, Ж.К. БОРОВО, УЛ.ДЕЧКО ЙОРДАНОВ № 64
www.ecobulpack.com | ecobulpack@ecobulpack.com

Тел.: 024341612
Факс: 029200698
Моб.: 0885308118

   
Форс Делта ООД
Охранителни услуги
гр.София 1421, ул. Розова долина №21В
www.forcedelta.comforce@forcedelta.com

Тел.: 02 91 163
Факс: 02 971 44 78
Моб.: 0887 791 163

   
ВР ГРУП ООД
Финансови и счетоводни услуги, финансов одит
София, бул."Никола Петков"143А, Дипломатически клуб"ГЛОРИЯ ПАЛАС"
www.vrgroup-bg.comvrgroup@abv.bg

Моб.: 0888880602

   
Фортон ЕАД
Консултантска дейност в сферата на бизнес недвижимите имоти
гр. София, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 3
www.forton.bgvgurdjieff@forton.bg 

Тел.:+35928059020
Факс: +35928059091
Моб.: +359885877030

   
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ЕООД
Счетоводство, одит, софтуер.
Нашата мисия от 17 години е да бъдем максимално полезни за вашия бизнес, предоставяйки бързина, коректност и качествено изпълнение.
Ние сме групата успяла да затвори цикъла от предоставяни услуги и да осигури спокойствие на своите клиенти.

гр.София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх.2
www.brainstorm.bg  | office@brainstorm.bg 
Тел.:+359 80 99 740
Факс: +359 80 99 757
   
ЧАД Зографски АД
Хотелиерство
гр. София, бул. Джеймс Баучер 100
www.kempinski.com | veselina.maldjanova@kempinski.com 

Тел.:+35929692206
Факс: +35929692234
Моб.: +359886007071

   
Хотел Интернационал АД
Туристическа дейност
Варна 9007, Крайбрежна алея, Златни Пясъци
www.hotelcasinointernational.com | officeinter@hotelcasinointernational.com 

Тел.:+359 52 357194
Факс:+359 52 357189

  
Бългериън Пропърти Девелъпмънтс
Инвеститор в областта на индустриалните недвижими имоти
София, ул. Филип Кутев 137, административна сграда 1, етаж 2
www.bpdplc.com | iveta.genova@bpdplc.com 
Тел.: +35928681374
Факс: +35928681374
GSM: +359894604075
  
Галакси Пропърти Груп ООД
Инвестиции в недвижими имоти
гр. Пловдив, бул. Дунав 5
www.galaxy-bg.com | skarpuzov@galaxy-bg.com
Тел.: 032924747
  
Екомакс ООД
Дейности по управление на отпадъци : управление на рециклируеми отпадъци търговия и третиране на вторични суровини и управление на опасни и неопасни производствени отпадъци. Фирмата поддържа и някои спомагателни дейности като: сметосъбиране и сметоизвозване на строителни отпадъци, репатриране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, шредиране и прерабо6ка на отпадъчни кабели, доставка на технически газове и консултантска дейност в сферата на опазване на околната среда.
гр. Варна, ул. "Ген. Kолев" 54, ет,5, офис 21
www.ecomax.bg | hristov@ecomax.bg 
Тел.: +359 52 694600
Факс:+359 52 694800
  
ЦИЕС ЕООД
Сертификация (CE маркировка) и изпитване на строителни продукти, машини и ел.съоръжения; сертификация на системи за упрвавление; енергийни одити;  контрол на фактори работна среда; технически надзор на съоръжения с повишена опасност; обучения
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23
www.ctec-sz.com | shineva@ctec-sz.com | ctec@ctec-sz.com 
Тел.: +359 42 620368
Факс:+359 42 602377
GSM: +359 887 598 697
  
Евролийз Рент а Кар ЕООД
Автомобили под наем, оперативен лизинг
София 1592, бул. Христофор Колумб 43
www.avis.bg | www.budget.bg | office@avis.bg
Тел.: +359 2 8261100
Факс:+359 2 9651694
GSM: +359 888 820 182
  
Partner House
Консултантски услуги в сферата на търговията и инвестициите.
Отрасли: текстил, шивашки услуги, led осветление, машиностроене и строителство.

гр. Русе 7000, бул. Придунавски 40б
www.partnerhouse.org | nedelcheva@partnerhouse.org 
GSM: 0887702700
  
БЛВД ООД (Hotel Sense)
Хотелиерство
гр. София, бул. Цар Освободител 16
www.sensehotel.com | anna.potzkova@sensehotel.com 
Тел.: 070020670
  
ЕУРО ЛЕКС ЕООД
Юридически услуги 
гр. София 1113, район Изгрев, ул. "Ф.Ж.Кюри" 16, бл.155, партер, офис 1
www.eurolex-bg.com | office@eurolex-bg.com 
Тел.: 02 9832187
Факс:02 9832187
  
INTER INFORM - CONSULT LTD.
 
гр. Burgas, City Center TRIA, 2 Serdika Str.
 | interconsult_eood@abv.bg 
Тел.: +359 (0) 56 819176