Обществени поръчки
 Подробна информация за актуалните Обществени поръчки е достъпна само за членовете на Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара
| ·· ВХОД··· | ·· РЕГИСТРАЦИЯ· · |
Актуални поръчки: 
new-animated Строително-ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен
new-animated Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ СЪБО НИКОЛОВ „ ЕООД
new-animated “Доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград по обособени позиции,както следва: I-ва обособена позиция - “Доставка на общостроителни материали и инструменти”; II-ра обособена позиция – “Доставка на дърводелски материали”; III-та обособена позиция – “Доставка на електро материали”; IV-та обособена позиция – “Доставка на ВиК и ОВ материали”
new-animated „Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на „СБАЛХЗ” ЕАД”
new-animated Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020
new-animated Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества”